A B C klašu skaidrojums

A klase

Jauns produkts oriģinālā iepakojumā

А класс

Новый продукт в оригинальной упаковке

B klase 

Jauna prece, var būt neoriģinālais iepakojums, iespējami sīki, nenozīmīgi vizuālie defektiņi 

Б класс

Новый продукт, возможно без оригинальной упаковки или с небольшими, незначительными визуальными дефектами.

C klase

Jauna vai mazlietota prece. Pārbaudīta, pilnībā funkcionējoša. Iespējami vizuālie defekti, kas neietekmē produkta izmantošanu vai funkcionalitāti. 

Ц Класс 

Новый или мало использованный товар. Проверенный и полностью работоспособный. Возможны визуальные дефекты, не влияющие на использование или функциональность продукта.